Co to są Core Web Vitals?

Core Web Vitals to zestaw metryk wprowadzony przez Google w celu pomiaru jakości doświadczeń użytkowników na stronach internetowych. Te metryki skupiają się na trzech kluczowych aspektach doświadczenia użytkownika: szybkości ładowania, interaktywności i stabilności wizualnej strony.

Szybkość ładowania: Largest Contentful Paint (LCP)

Largest Contentful Paint (LCP) mierzy czas, który upływa od momentu rozpoczęcia ładowania strony do momentu, gdy największy element na stronie (np. obraz lub blok tekstu) jest w pełni widoczny dla użytkownika. Google zaleca, aby LCP na stronie wynosił nie więcej niż 2,5 sekundy.

Interaktywność: First Input Delay (FID)

First Input Delay (FID) mierzy czas od momentu, gdy użytkownik po raz pierwszy interaktywuje ze stroną (np. klikając link lub przycisk) do momentu, gdy przeglądarka jest w stanie odpowiedzieć na tę interakcję. Google zaleca, aby FID na stronie wynosił nie więcej niż 100 milisekund.

Stabilność wizualna: Cumulative Layout Shift (CLS)

Cumulative Layout Shift (CLS) mierzy, ile elementów na stronie „przesuwa się” podczas ładowania. Jeśli elementy na stronie niespodziewanie się przesuwają, może to być frustrujące dla użytkowników. Google zaleca, aby CLS na stronie wynosił nie więcej niż 0,1.

Jak poprawić Core Web Vitals?

Poprawa Core Web Vitals może wymagać różnych działań, w zależności od problemów na stronie. Może to obejmować optymalizację obrazów, zmniejszenie ilości kodu JavaScript na stronie, użycie technologii takich jak lazy loading, czy poprawę responsywności serwera.

Podsumowanie

Core Web Vitals to kluczowe metryki, które Google używa do oceny jakości doświadczeń użytkowników na stronach internetowych. Poprawa tych metryk może przyczynić się do lepszej wydajności strony, wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania Google i lepszego doświadczenia dla użytkowników.