Co to jest Core Web Vitals?

Core Web Vitals to zestaw metryk wprowadzony przez Google, który ma na celu pomóc twórcom stron internetowych w zrozumieniu, jak ich strony są odbierane przez użytkowników. Te metryki skupiają się na trzech kluczowych aspektach doświadczenia użytkownika: szybkości ładowania, interaktywności i stabilności wizualnej strony.

Szybkość ładowania: Largest Contentful Paint (LCP)

Pierwsza metryka, Largest Contentful Paint (LCP), mierzy czas, który upływa od momentu, gdy strona zaczyna się ładować, do momentu, gdy największy element na stronie jest w pełni widoczny dla użytkownika. Idealny czas LCP, według Google, to 2,5 sekundy lub mniej.

Interaktywność: First Input Delay (FID)

Druga metryka, First Input Delay (FID), mierzy czas od momentu, gdy użytkownik po raz pierwszy interaktywuje ze stroną (np. klikając link lub przycisk), do momentu, gdy przeglądarka jest w stanie odpowiedzieć na tę interakcję. Idealny czas FID to mniej niż 100 milisekund.

Stabilność wizualna: Cumulative Layout Shift (CLS)

Trzecia metryka, Cumulative Layout Shift (CLS), mierzy, ile elementów na stronie „przesuwa się” podczas ładowania strony. Im mniej elementów się przesuwa, tym lepiej, ponieważ przesunięcia mogą być frustrujące dla użytkowników. Idealny wynik CLS to mniej niż 0,1.

Jak poprawić Core Web Vitals?

Poprawa Core Web Vitals wymaga zrozumienia, co powoduje problemy na Twojej stronie. Narzędzia takie jak Google PageSpeed Insights, Lighthouse i Search Console mogą pomóc w identyfikacji problemów i sugerować możliwe rozwiązania.

  • Poprawa LCP może wymagać optymalizacji obrazów, uproszczenia struktury strony lub poprawy czasu odpowiedzi serwera.
  • Poprawa FID może wymagać usunięcia niepotrzebnego JavaScriptu lub optymalizacji sposobu, w jaki Twój kod JS jest ładowany.
  • Poprawa CLS może wymagać określenia rozmiarów obrazów i innych elementów na stronie lub unikania wstawiania treści powyżej istniejących elementów na stronie.

Podsumowanie

Core Web Vitals to kluczowy element doświadczenia użytkownika na stronie internetowej. Poprawa tych metryk może przyczynić się do zwiększenia zadowolenia użytkowników, poprawy pozycji w wynikach wyszukiwania Google i ostatecznie do zwiększenia konwersji na Twojej stronie. Pamiętaj, że optymalizacja Core Web Vitals to proces ciągły, który wymaga regularnego monitoringu i dostosowywania.