Co to jest HTTP?

HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, to protokół przesyłania hipertekstu, który jest podstawą dowolnej wymiany danych w World Wide Web. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest HTTP, jak działa i jakie ma zastosowania.

Definicja HTTP

HTTP to protokół komunikacyjny, który umożliwia przesyłanie danych między przeglądarką internetową a serwerem. Protokół ten jest podstawą działania internetu, umożliwiając przesyłanie stron internetowych z serwera do przeglądarki.

Jak działa HTTP?

HTTP działa na zasadzie żądania i odpowiedzi. Kiedy wpisujesz adres URL w przeglądarce, wysyłasz żądanie do serwera, który przechowuje stronę internetową. Serwer następnie odpowiada, wysyłając żądaną stronę z powrotem do przeglądarki.

Przykład działania HTTP

Przykładowo, kiedy wpisujesz „www.example.com” w przeglądarce, twoja przeglądarka wysyła żądanie HTTP do serwera, na którym przechowywana jest strona „www.example.com”. Serwer następnie odpowiada, wysyłając stronę internetową z powrotem do przeglądarki.

Zastosowania HTTP

HTTP jest używany do przesyłania różnego rodzaju danych, nie tylko stron internetowych. Może być używany do przesyłania obrazów, filmów, plików audio, plików tekstowych i innych typów danych.

Przykład zastosowania HTTP

Przykładowo, kiedy oglądasz film na YouTube, twoja przeglądarka wysyła żądanie HTTP do serwera YouTube, który następnie odpowiada, wysyłając strumień filmu z powrotem do przeglądarki.

Podsumowanie

HTTP to podstawowy protokół komunikacyjny, który umożliwia działanie internetu. Działa na zasadzie żądania i odpowiedzi, umożliwiając przesyłanie danych między przeglądarką a serwerem. HTTP jest używany do przesyłania różnego rodzaju danych, nie tylko stron internetowych.