Co to jest ROAS?

ROAS, czyli Return on Advertising Spend, to wskaźnik, który pozwala ocenić efektywność inwestycji w reklamę. Jest to stosunek generowanych przez reklamę przychodów do wydatków na nią. W praktyce, ROAS pokazuje, ile zarabiamy na każde wydane na reklamę złotówki.

Jak obliczyć ROAS?

Obliczenie ROAS jest stosunkowo proste. Wystarczy podzielić przychody z reklamy przez koszty jej przeprowadzenia. Wzór na ROAS wygląda następująco:

  • ROAS = (Przychody z reklamy / Koszty reklamy) x 100%

Przykład obliczenia ROAS

Załóżmy, że firma wydała 10 000 zł na kampanię reklamową, która przyniosła 50 000 zł przychodu. W takim przypadku ROAS wynosi:

  • ROAS = (50 000 zł / 10 000 zł) x 100% = 500%

Oznacza to, że na każde wydane na reklamę złotówki, firma zarobiła 5 złotych.

ROAS a efektywność kampanii reklamowej

ROAS jest jednym z najważniejszych wskaźników efektywności kampanii reklamowej. Pozwala ocenić, czy inwestycja w reklamę przynosi oczekiwane rezultaty. Im wyższy ROAS, tym lepiej dla firmy, ponieważ oznacza to, że na każde wydane na reklamę złotówki, firma zarabia więcej.

Podsumowanie

ROAS to kluczowy wskaźnik efektywności kampanii reklamowej. Pozwala ocenić, czy inwestycja w reklamę przynosi oczekiwane rezultaty. Obliczanie ROAS jest proste i polega na podzieleniu przychodów z reklamy przez koszty jej przeprowadzenia. Im wyższy ROAS, tym lepiej dla firmy, ponieważ oznacza to, że na każde wydane na reklamę złotówki, firma zarabia więcej.