Co to jest ROAS?

ROAS, czyli Return on Advertising Spend, to wskaźnik, który pozwala ocenić efektywność inwestycji w reklamę. Jest to stosunek generowanych przez reklamę przychodów do wydatków na nią. W praktyce, ROAS pozwala odpowiedzieć na pytanie: „Ile zarabiam na każde wydane złotówkę na reklamę?”

Jak obliczyć ROAS?

Obliczenie ROAS jest stosunkowo proste. Wystarczy podzielić przychody uzyskane z reklamy przez koszty jej przeprowadzenia. Wygląda to następująco:

ROAS = Przychody z reklamy / Koszty reklamy

Wynik przedstawia się zazwyczaj w formie procentowej. Na przykład, jeśli na reklamę wydaliśmy 1000 zł, a przyniosła ona przychód w wysokości 5000 zł, nasz ROAS wynosi 500%. Oznacza to, że na każdą wydaną złotówkę zarobiliśmy 5 złotych.

Dlaczego ROAS jest ważny?

ROAS jest jednym z najważniejszych wskaźników efektywności reklamy. Pozwala ocenić, czy inwestycja w reklamę przynosi oczekiwane rezultaty. Jeśli ROAS jest niski, oznacza to, że koszty reklamy przewyższają jej efekty. W takim przypadku warto przemyśleć strategię reklamową i poszukać sposobów na zwiększenie efektywności.

Przykład obliczenia ROAS

Załóżmy, że prowadzisz sklep internetowy i zdecydowałeś się na kampanię reklamową w Google Ads. Wydałeś na nią 2000 zł, a dzięki niej sprzedałeś produkty o wartości 10 000 zł. Twoje ROAS wynosi więc:

ROAS = 10 000 zł / 2000 zł = 500%

W praktyce oznacza to, że na każdą wydaną złotówkę na reklamę zarobiłeś 5 złotych.

Podsumowanie

ROAS to kluczowy wskaźnik efektywności reklamy, który pozwala ocenić, czy inwestycja w reklamę się opłaca. Dzięki niemu można monitorować skuteczność kampanii i podejmować decyzje o ewentualnych zmianach w strategii reklamowej. Pamiętaj jednak, że ROAS to tylko jeden z wielu wskaźników, które warto brać pod uwagę analizując efektywność działań marketingowych.