Co to jest ROI?

ROI, czyli Return on Investment, to wskaźnik używany w analizie finansowej, który pozwala na ocenę efektywności inwestycji. Jest to stosunek zysku netto do kosztów inwestycji, wyrażony w procentach. W praktyce, ROI pokazuje, ile pieniędzy zarabiamy na każde wydane 100 złotych.

Jak obliczyć ROI?

Obliczenie ROI jest stosunkowo proste. Wystarczy od zysku netto odjąć koszt inwestycji, a następnie podzielić wynik przez koszt inwestycji. Wynik mnożymy przez 100%, aby otrzymać procentowy wskaźnik zwrotu z inwestycji.

Przykład obliczenia ROI

Załóżmy, że inwestujemy 10 000 zł w kampanię reklamową. Po miesiącu obserwujemy zysk netto na poziomie 15 000 zł. Obliczamy ROI:

  • Zysk netto (15 000 zł) minus koszt inwestycji (10 000 zł) daje nam 5 000 zł.
  • 5 000 zł dzielimy przez koszt inwestycji (10 000 zł), co daje nam 0,5.
  • 0,5 mnożymy przez 100%, co daje nam 50%.

Wynika z tego, że na każde wydane 100 zł zarabiamy 50 zł.

Ważność ROI w biznesie

ROI jest niezwykle ważnym wskaźnikiem dla każdego biznesu. Pozwala ocenić, czy inwestycja przynosi zyski, czy też generuje straty. Dzięki temu, możemy podejmować świadome decyzje biznesowe, zwiększając efektywność naszych działań.

Podsumowanie

ROI to kluczowy wskaźnik w analizie finansowej, który pozwala na ocenę efektywności inwestycji. Dzięki niemu, możemy podejmować świadome decyzje biznesowe i zwiększać rentowność naszych działań. Pamiętajmy jednak, że ROI to tylko jeden z wielu wskaźników, które powinniśmy brać pod uwagę, analizując efektywność naszych inwestycji.