Próg rentowności: jak wyliczyć i dlaczego jest ważny w biznesie

Próg rentowności to kluczowy wskaźnik finansowy, który każdy przedsiębiorca powinien znać. To punkt, w którym Twoje przychody pokrywają wszystkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Ale jak go wyliczyć i dlaczego jest tak ważny? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Co to jest próg rentowności?

Próg rentowności to poziom sprzedaży, który pokrywa wszystkie koszty stałe i zmienne. Jest to punkt, w którym firma zaczyna generować zysk. Przed osiągnięciem progu rentowności firma ponosi straty, po przekroczeniu tego punktu zaczyna zarabiać.

Jak wyliczyć próg rentowności?

Wyliczenie progu rentowności jest stosunkowo proste. Wystarczy podzielić całkowite koszty stałe przez marżę brutto na jednostkę produktu.

Formuła wygląda następująco:

  • Koszty stałe / (Cena sprzedaży – Koszt zmienne na jednostkę)

Dlaczego próg rentowności jest ważny?

Próg rentowności jest ważny z kilku powodów:

  • Pomaga w planowaniu finansowym – wiedząc, ile jednostek produktu musisz sprzedać, aby pokryć koszty, możesz lepiej planować swoje działania biznesowe.
  • Ułatwia podejmowanie decyzji – informacja o progu rentowności może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących cen, kosztów i strategii marketingowych.
  • Pomaga w ocenie ryzyka – jeśli próg rentowności jest wysoki, oznacza to, że firma jest bardziej narażona na ryzyko. Jeśli sprzedaż spadnie poniżej progu rentowności, firma zacznie ponosić straty.

Przykład wyliczenia progu rentowności

Załóżmy, że prowadzisz firmę produkującą rowery. Twoje koszty stałe wynoszą 100 000 zł rocznie, a koszt produkcji jednego roweru to 500 zł. Sprzedajesz rowery po 1000 zł za sztukę. Jak wyliczyć próg rentowności?

Próg rentowności = 100 000 zł / (1000 zł – 500 zł) = 200 rowerów

Oznacza to, że musisz sprzedać 200 rowerów, aby pokryć koszty. Każdy sprzedany po tym rower przynosi Ci zysk.

Podsumowanie

Próg rentowności to kluczowy wskaźnik finansowy, który pomaga w planowaniu finansowym, podejmowaniu decyzji i ocenie ryzyka. Wyliczenie go jest proste, ale wymaga dokładnej wiedzy o kosztach stałych i zmiennych. Pamiętaj, że próg rentowności to tylko jedno z narzędzi, które powinieneś wykorzystać do zarządzania swoim biznesem.