W dniu dzisiejszym zaprezentujemy różne rodzaje przekierowania 301. Przydatnego między innymi do informowania wyszukiwarek o tym, że strona na stałe została przeniesiona pod inny adres. Dzięki takiemu przekierowaniu roboty wyszukiwarek wiedzą, że strona która znajdowała się pod danym adresem znajduje się gdzie indziej i wszystkie pozycje które zajmowała dana strona powinna zajmować nowa.

Przekierowanie w PHP

<?
Header( “HTTP/1.1 301 Moved Permanently” );
Header( “Location: http://
www.nowa-domena.pl/” );
?>

Przekierowanie poprzez plik .htaccess (dajemy go do głównego folderu starej domeny)

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.nowa-domena.pl/$1 [R=301,L]

Przekierowanie poprzez .htaccess z strony bez www na www

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^domena.pl [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.domena.pl/$1 [r=301,nc]

Przekierowanie Ruby on Rails

def old_action
headers[“Status”] = “301 Moved Permanently”
redirect_to “http://
www.nowa-domena.pl/
end

Przekierowanie CGI PERL

$q = new CGI;
print $q->redirect(“http://
www.nowa-domena.pl/“);

Przekierowanie JSP (Java)

<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( “Location”, “http://www.nowa-domena.pl/” );
response.setHeader( “Connection”, “close” );
%>

Przekierowanie ASP .NET

<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(“Location”,”http://
www.nowa-domena.pl/“);
}
</script>

Przekierowanie ColdFusion

<.cfheader statuscode=”301″ statustext=”Moved permanently”>
<.cfheader name=”Location” value=”http://www.nowa-domena.pl/”>