Tam, sam, som: ocena potencjału rynkowego twojego biznesu

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu, zrozumienie potencjału rynkowego twojego biznesu jest kluczowe dla jego sukcesu. W tym artykule omówimy trzy kluczowe aspekty oceny potencjału rynkowego: tam, sam i som.

Co to jest TAM, SAM i SOM?

TAM, SAM i SOM to akronimy używane do oceny potencjału rynkowego. TAM oznacza Total Available Market, czyli całkowity dostępny rynek. SAM to Serviceable Available Market, czyli obsługiwany dostępny rynek. SOM oznacza Serviceable Obtainable Market, czyli obsługiwany zdobywalny rynek.

Jak ocenić TAM?

Ocena TAM polega na określeniu całkowitej wielkości rynku, na którym twoja firma może działać. Można to zrobić na kilka sposobów, na przykład poprzez analizę danych rynkowych, badania konkurencji lub przeprowadzenie badań rynkowych.

  • Analiza danych rynkowych: Możesz skorzystać z dostępnych raportów rynkowych, badań branżowych lub danych statystycznych, aby zrozumieć wielkość rynku.
  • Badanie konkurencji: Możesz również ocenić wielkość rynku, analizując działania konkurencji. Na przykład, jeśli twoi konkurenci sprzedają podobne produkty lub usługi, możesz oszacować, ile klientów mogą obsłużyć.
  • Badania rynkowe: Możesz przeprowadzić własne badania rynkowe, aby zrozumieć, ile osób lub firm może być zainteresowanych twoim produktem lub usługą.

Jak ocenić SAM?

SAM to część TAM, którą twoja firma jest w stanie obsłużyć. Możesz to zrobić, analizując swoje zdolności produkcyjne, zasoby, zdolności dystrybucyjne i strategię marketingową.

Jak ocenić SOM?

SOM to część SAM, którą twoja firma jest w stanie rzeczywiście zdobyć. Możesz to zrobić, analizując swoją konkurencyjność, pozycję na rynku i strategię sprzedaży.

Podsumowanie

Ocena potencjału rynkowego twojego biznesu jest kluczowa dla jego sukcesu. Poprzez zrozumienie TAM, SAM i SOM, możesz lepiej zrozumieć swoje możliwości i ograniczenia, co pozwoli ci skuteczniej planować i realizować swoją strategię biznesową.