Już 10go czerwca 2010 na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach odbędzie się konferencja Silesia SEM, więcej informacji zaczerpniętych z oficjalnej strony:
Silesia SEM Warsztaty 2010 to pierwsze warsztaty prowadzone dla biznesu przez specjalistów z branży marketingu w wyszukiwarkach internetowych.
Co będzie w programie?

1. Treść: Panele tematyczne o pozycjonowaniu i optymalizacji, wyszukiwaniu sponsorowanym oraz analityce internetowej, w którym udział wezmą eksperci.
2. Przemówienia kluczowe: Inspirujące, prowokujące i kreatywne prezentacje osób znanych w dziedzinie marketingu w wyszukiwarkach.
3. Społeczność: Doskonały moment na spotkanie i rozmowy w kuluarach z wiodącymi uczestnikami warsztatów.
4. Targi: Liderzy w branży wystawią swoje stoiska, gdzie każdy będzie mógł porozmawiać, zasięgnąć rady i pozyskać kontakty.

Kto jest organizatorem?

Głównym celem Silesia SEM Warsztaty 2010 jest stworzenie płaszczyzny i miejsca spotkania dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z usług marketingowych w wyszukiwarkach internetowych oraz przedsiębiorców, którzy świadczą te usługi. Akademia Ekonomiczna jako organizator posiada wiele atutów, które pozwolą zorganizować Silesia SEM Warsztaty 2010 z sukcesem. Należą do nich:

* dogodna lokalizacja w centrum Katowic oraz łatwy dojazd z każdego kierunku (np. z kierunków Gliwice, Kraków, Częstochowa, Bielsko-Biała),
* reputacja i renoma Uczelni Państwowej, która pozwoli traktować AE przez uczestników warsztatów jako neutralnego partnera, który nie jest wyłącznie zainteresowany własnym zyskiem, lecz współpracą z biznesem,
* infrastrukturę w postaci wyposażonej Auli, która pomieści kilkaset osób, dostęp do bezprzewodowego Internetu oraz darmowy parking dla gości,
* doświadczenie, zorganizowano dotychczas 3 spotkania dla studentów i gości w ramach Silesia SEM, w których za każdym razem uczestniczyło ponad 100 osób.

Organizatorem jest Katedra Informatyki działająca na Wydziale Informatyki i Komunikacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przewodniczącym Rady Programowej, która czuwa nad jakością i merytoryczną wartością prezentacji i paneli dyskusyjnych jest Artur Strzelecki.